ETUSIVU PALVELUT SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS YHTEYSTIEDOT

Aistiongelmat käytännössä
Refleksijäänteet käytännössä
Sensomotorinen kuntoutus
työhyvinvoinnin tukena
Tutkimustietoa

SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS TYÖHYVINVOINNIN TUKENA

Alisuoriutuvasti tai yliaktiivisesti toimivat aistit heikentävät aivojen mahdollisuutta toimia
tarkoituksenmukaisesti. Tuolloin aivot automaattisesti kompensoivat heikommin
suoriutuvia osatekijöitä. Tämä kompensointi vaatii aivoilta silloin suurempaa työmäärää
kuin tilanteessa, jossa aistimusjärjestelmä ja hermosto toimivat normaalisti. Kehon
stressiaktivoinnin on noustava korkeammalle tasolle, jotta keho selviytyisi lisääntyvästä
työmäärästä. Tällöin stressitaso nousee ja vastaavasti stressinsietokyky vähenee.
Normaalitilanteessa ihmisellä on hyvä stressinsietokyky. Sitä tarvitaan vaikeiden tai
yllättävien tilanteiden varalle. stressin lisääntyessä ja ylittäessä henkilön oman
maksimaalisen stressinsietokyvyn, tehtävissä ja toiminnoissa suoriutuminen heikkenee.
Jos aistien yli- tai alisuoriutuminen on pysyvää, jää korkeampi stressitila pysyväksi.
Pitkittyneellä stressillä on tunnetusti lukuisia negatiivisia vaikutuksia, kuten

 • heikentynyt immuniteetti, mikä lisää alttiutta tartuntatauteihin ja allergioihin
 • heikentynyt muistin toiminta ja keskittymiskyky
 • vaikeuksia ylläpitää laadukasta toimintaa
 • käyttäytymisen ongelmia ja vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä
 • kohonnut riski psyykkisille oireille
 • ns. alisuoriutuminen
 • burn out -oireyhtymä

Koska pitkäaikaiset stressin vaikutukset aiheuttavat suoraan tai välillisesti mm. oppimisen
ja jaksamisen ongelmia sekä fyysisiä sairauksia, on tärkeää pohtia keinoja vähentää
stressitekijöitä. On kuitenkin huomioitava, että vaikka ihminen pystyisikin poistamaan
ulkoiset stressitekijät, saattaa hänen oma kehonsa kuormittaa arjesta selviytymistä
refleksijäänteiden kautta turhaan niin, ettei yksilö saa omia vahvuuksiaan käyttöönsä.
Tällöin apua on saatavilla sensomotorisen kuntoutuksen keinoin.

Sensomotorista kuntoutusta saaneet aikuiset asiakkaat ovat raportoineet hoidon auttaneen
mm.

 • Muistin paranemisessa
 • Motoriikan paranemisessa (oppinut tanssimaan, hiihtämään tms mikä aiemmin ollut
  vaikeaa)
 • Työtehon ja oppimiskyvyn paranemisessa
 • Mielialan tasoittumisessa( ei hermostuta, stressaa yhtä paljon asioita kuin aiemmin,
  oman tahdon varmistuminen, ei ole muiden mielipiteiden varassa)
 • Pelkojen vähenemisessä
 • Tasapainon kohentumisessa
Webdesign: Henna Harmoinen (2021)