ETUSIVU MITÄ ON SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS? YHTEYSTIEDOT

Aistiongelmat käytännössä
Refleksijäänteet käytännössä
Sensomotorinen kuntoutus
hyvinvoinnin tukena
Tutkimustietoa

Sensomotorinen kuntoutus on neurofysiologista kuntoutusta,jolla hoidetaan auditiivisen- (kuulo), visuaalisen- (näkö), vestibulaarisen- (tasapaino) ja refleksijärjestelmän ongelmia. Aistien epätarkoituksen mukainen ja poikkeava toiminta sekä aistijärjestelmien integraatio-ongelmat vaikeuttavat monin tavoin normaaleja jokapäiväisiä toimintoja.

Sensomotorisella kuntoutuksella vaikutetaan aistien toimintaan, kehitetään aistien integraatiota sekä stimuloidaan refleksijärjestelmän muuntumisprosessin läpikäymistä. Kuntoutuksen vaikutukset näkyvät laaja-alaisina, koska aistimusjärjestelmän kautta saamamme tiedot ja niiden käsittely aivoissa sekä aistien välinen integraatio vaikuttavatkaikkiin toimintoihimme, olivatpa ne miten pieniä tai suuria tahansa.


Sensomotorisen kuntoutuksen käytännön toteutus

Kuntoutukseen sisältyvät sensomotorisen terapeutin toimesta suoritetut tutkimukset ja asiakkaalle laadittu henkilökohtainen harjoitusohjelma. Tutkimukseen sisältyvät kuulo-, näkö- ja tasapainoaistien, karkeamotoriikan, hienomotoriikan ja varhaislapsuuden refleksijäänteiden testaukset. Näiden testien perusteella laaditaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen, päivittäin toteutettava lyhytkestoinen harjoitusohjelma. Lasten harjoitusten tekeminen tapahtuu aikuisen avustamana ja valvomana. Harjoitusten vaikuttavuutta seurataan kontrollitutkimuksilla 2-3 kuukauden välein ja uusi harjoitusohjelma suunnitellaan aina asiakkaan kehitysvaiheen mukaisesti.

Kuntoutusjakson pituus on keskimäärin vuosi ja siihen sisältyy noin 4-5 tutkimuskertaa.


Sensomotorinen kuntoutusmenetelmä

Sensomotorisen kuntoutuksen menetelminä käytän IADT (Individual Auditory Discrimination Training) kuulohavaintojen harjoitusohjelmaa ja sensomotorisia harjoitteita (INPP, The Institute for Neuro-Physiological Psycology, Peter Blythe).

 

Webdesign: Henna Harmoinen (2015)