ETUSIVU PALVELUT SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS YHTEYSTIEDOT

Aistiongelmat käytännössä
Refleksijäänteet käytännössä
Sensomotorinen kuntoutus
työhyvinvoinnin tukena
Tutkimustietoa

AISTIONGELMIEN ILMENEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

visuaaliset (näkö-) ongelmat voivat ilmetä mm.

  • Ei näe tarkasti lähelle tai kauas
  • Silmien väsyminen lukiessa
  • Silmät hyppivät helposti väärälle riville lukiessa (jolloin oppiminen on vaikeaa)
  • vaikeutena seurata liikkuvia objekteja esim. pallopeleissä
  • Valonarkuutena ja päänsärkyinä


Auditiiviset ongelmat voivat ilmetä mm.

  • hitaana reagoimisena annettuun ohjeeseen
  • Henkilö tarkistaa kuulemansa usein; "Mitä?"
  • Kuulon yliherkkyytenä, jolloin kovat äänet ja melu ja hälinä kuormittavat ja
    ahdistavat normaalia enemmän

Yliherkkä kuulo voi käytännössä ilmetä joidenkin äänien, kuten esim. pölynimurin,
hälytysajoneuvon tai lentokoneen  äänen pelkäämisenä. Lapsi voi välttää tai karttaa
tilanteita, missä hän ahdistuu liian äänen vaikutuksesta. Myös meluisa luokka voi olla
ahdistava paikka yliherkästä kuulosta kärsivälle. Aikuiselle esim. toimistossa esiintyvät
taustaäänet voivat olla erittäin häiritseviä, jolloin keskittymiskyky työssä heikkenee
merkittävästi.

Motoriset ja tasapaino-ongelmat voivat ilmetä

esim. kömpelyytenä, jolloin mm. pyörällä ajaminen, hiihtämään, luistelemaan ja
uimaan oppiminen voi viivästyä ikätovereihin verrattuna. Kömpelyyttä voi esiintyä
myös erikseen hienomotorisissa toiminnoissa esim. kynän käyttö on hankalaa,
kynäote voi olla poikkeava. Liikkeiden koordinointi voi olla vaikeaa, kävely voi olla
"robottimaista". Kehonhallinta voi olla vaikeaa, jolloin mm. ryhdin ylläpitäminen
hankaloituu.

Tasapaino ohjaa lihasten hallintaa, jolloin heikko tasapaino heikentää ratkaisevasti
aivojen kykyä ohjata oikeanlaista lihasten jännitystilaa eri puolilla kehoa. Myös
silmien tarkka ohjaus heikkenee tasapainon ongelmien kautta, jolloin seurauksena
on helposti visiomotorisia ongelmia. Mitä heikompi tasapaino, sitä kömpelömpi
ihminen on.

Vakavissa kehityksen viiveissä ja/tai kehitysvammoissa motoriset ongelmat ovat
yleisiä ja voivat johtua kehitysvammasta.

Motoriset ongelmat ovat usein liitännäisoireina mm. oppimisen ja keskittymisen
ongelmien kanssa (Dysleksia, ADD, ADHD). Joskus lapsi saattaa olla hyvinkin nopea
liikkeissään, jolloin hän tuntuu olevan erityisen taitava motorisesti. Mutta kun liikkeet
pitäisi tehdä hitaasti, tuleekin vaikeuksia. Tuolloin liike onkin usein apukeino selvitä
motorisista vaikeuksista.

Webdesign: Henna Harmoinen (2021)