ETUSIVU MITÄ ON SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS? YHTEYSTIEDOT

 
SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS


Sensomotorinen kuntoutus on yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistien hoitomenetelmä. Siinä tutkitaan ja hoidolla helpotetaan tasapaino- jakuuloaistiongelmia sekä visuaalisen (näkö-) hahmottamisenongelmia. Tutkimuksessa kartoitetaan motoriikkaa
häiritseviä niin sanottuja lapsuusajan primitiivirefleksejä. Refleksit
saattavat olla syynä aistitoiminnan epätasapainotiloihin, jotka aiheuttavat mm. eriasteisia oppimishäiriöitä.

Sensomotorisesta kuntoutuksesta hyötyvät ne, joilla aistien epätasa-
painotila aiheuttaa ongelmia. 

Hoidolla on pystytty helpottamaan mm. seuraavia
ongelmia:

- oppimis- ja lukihäiriöt
- puhe- ja äänihäiriöt 
- yliherkkä kuulo
- auditiiviset hahmottamisongelmat
- keskittymisvaikeudet
- motoriset ongelmat
- tasapaino-ongelmat
- visuaaliset hahmottamisongelmat

 

KENELLE SENSOMOTORINEN KUNTOUTUS SOPII?

Sensomotorisella kuntoutuksella on hoidettu lapsia, nuoria
sekä aikuisia. Kuntoutuksen voi aloittaa keskimäärin 5 vuoden
iässä ja yläikärajaa ei ole.  Aikuisilla on hoidettu ko. ongelmia,
jotka näyttäytyvät mm. kuormittumisena ja väsymisenä työssä
sekä ihmissuhdeongelmina.


Jaana Räsänen

Fysioterapeutti AMK 2001
Sensomotorisen kuntoutuksen terapeutti 2014
Muut fysioterapiapalvelut osoitteesta
www.fysiosymmetria.fi
Webdesign: Henna Harmoinen (2015)